top of page
Canada

LÀM VIỆC ĐỊNH CƯ CANADA

1. Giấy phép lao động cho đương đơn
Để nộp đơn xin giấy phép lao động Canada, người lao động phải nhận được lời mời làm việc từ một đơn vị sử dụng lao động ở Canada (ngoại lệ có thể áp dụng đối với sinh viên tốt nghiệp từ các trường cao đẳng và học viện khác).

Tùy thuộc vào đặc điểm trong từng trường hợp của khách hàng, khách hàng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động:

1) từ bên ngoài Canada

2) trong nước Canada

3) ngay khi nhập cảnh vào Canada.

 

Với cả ba trường hợp, khách hàng cần có:
- Một lời mời làm việc từ một đơn vi sử dụng lao động ở Canada (chủ công ty)
- LMIA:  xác nhận bằng văn bản từ Phòng Nhân sự và phát triển kỹ năng Canada (HRSDC) rằng đơn vị sử dụng lao động của khách hàng có thể thuê một nhân công nước ngoài để bố trí cho công việc một bản LMIA (đánh giá tác động thị trường lao động).
- Khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể, một số giấy tờ khác có thể được yêu cầu.

2. Giấy phép lao động cho vợ chồng
Canada cho phép vợ chồng của những người đang làm việc hoặc học tập ở Canada có thể ở cùng và có được cơ hội làm việc.

Đây là giấy phép lao động mở thường được cấp có thời hạn lên đến 02 năm cho vợ chồng mà người được cấp giấy phép có thể làm việc cho bất kỳ đơn vị sử dụng lao động nào hay trong bất kỳ ngành nghề nào.

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho những người đi theo vợ/chồng hoặc bạn đời đến Canada và tích lũy kinh nghiệp làm việc quý giá ở đây trong lúc giúp đỡ họ về tài chính gia đình và không phải sống chia cách.

3. Giấy phép học sinh cho con dưới 22 tuổi:

Canada cho phép con (dưới 22 tuổi) của những người đang làm việc hoặc học tập ở Canada đi cùng và được học theo hệ thống công lập Canada theo mức học phí của người bản xứ như:

- Miễn học phí 100% cho bậc mẫu giáo 5 tuổi và phổ thông (lớp 1 - 12)

- Học phí Cao đẳng & Đại học như người bản xứ (~ 20% so với học phí của du học sinh quốc tế).

4. Định cư Canada diện Thường trú nhân (PR):

Tùy theo trường hợp cụ thể, người lao động tại Canada khi đủ yêu cầu di trú có thể nộp đơn xin Thường trú nhân Canada (PR) cho cả gia đình với các lợi ích về xã hội, y tế, giáo dục tương tự như người bản xứ (ngoại trừ bầu cử chính trị).

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CANADA 2023:

bottom of page