top of page

Địa điểm: Ritz-Carlton New Orleans

Số lượng: 5

Thời gian: 12+1 tháng
Lương: $15/hour
Yêu cầu: 6 - 12 tháng kinh nghiệm

Thời gian bắt đầu: 02/2022

Phí đăng ký: 100 USD (120 CAD)

Nhân viên khách sạn tại Ritz-Carlton New Orleans

$300.00 Giá thông thường
$120.00Giá bán rẻ
  • Chương trình Thực tập - Làm việc tại Mỹ 12 - 18 tháng (visa J-1) trong nhiều ngành nghề: Bếp, Lễ tân (Front office), F&B (Food & Beverage), Admin, IT...

Phí đăng ký