top of page

Địa điểm: Margaritaville Resort Lake Conroe, Texas

Vị trí: F&B

Số lượng: 10

Thời gian: 12+1 tháng
Lương:  $16/hr
Yêu cầu: 6 - 12 tháng kinh nghiệm

Thời gian bắt đầu: 02/2022

Phí đăng ký: 100 USD (120 CAD)

Nhân viên F&B tại Margaritaville Resort Lake Conroe

$300.00 Giá thông thường
$120.00Giá bán rẻ
  • Chương trình Thực tập - Làm việc tại Mỹ 12 - 18 tháng (visa J-1) trong nhiều ngành nghề: Bếp, Lễ tân (Front office), F&B (Food & Beverage), Admin, IT...