top of page

1. Ứng Viên Liên Hệ Với Các Nhà Tuyển Dụng ở Canada Để Xin Job Offer + LMIA

 

- Trường hợp 1: đã vào hồ và tự tìm nhà tuyển dụng. Sau khi các bạn đã vào pool của express entry, bạn được cung cấp một mã Job Seeker để đăng hồ sơ lên và nhà tuyển dụng của các tỉnh bang nếu thấy hồ sơ của bạn phù hợp sẽ tuyển bạn bằng cách xin cho bạn LMIA và Job offer. 

 

- Trường hợp 2: Bạn có thể tìm một chương trình đi Canada bằng Work Permit tại Việt Nam để lấy được LMIA. Sau đó mở hồ sơ Express Entry để nhập mã LMIA này vào

 

 

Hiện tại GO GLOBAL đang có những vị trí công việc ở Vancouver và Toronto, nếu bạn phỏng vấn đậu thì chủ sẽ sẵn sàng xin LMIA cho bạn, thời gian xin LMIA trung bình là 3-4 tháng. Những vị trí công việc bao gồm: Food Services Supervisor, Sales Supervisor, Cook, Convenient Store Supervisor, Retail Superviors, Doctor, Teacher và hơn 50 ngành nghề khác...

 

2. Số Điểm Lmia Có Thể Đem Lại Cho Hồ Sơ Express Entry

- 50 điểm, nếu  vị trí bạn được LMIA NOC 0,A, B

- 200 điểm, nếu vị trí bạn được LMIA NOC 00

 

3. Qui Trình Xứ Lí Hồ Sơ Của Express Entry LMIA

 

Bước 1: Vào hồ Express Entry (Pool of Express Entry candidates) 

Nếu ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn về kinh nghiệm, khả năng ngôn ngữ và giáo dục, ứng viên sẽ được tính điểm dựa trên 6 yếu tố sau (1) Tuổi tác; (2) Giáo dục; (3) Kinh nghiệm làm việc, (4) Ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ từ một công ty tại Canada; (5) Kỹ năng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp; (6) Khả năng thích ứng (bao gồm các yếu tố như có người thân tại Canada)

Tổng điểm của 6 yếu tố trên là 100 điểm. Điểm tối thiểu để đủ vào hồ Express Entry (FSWP) lao động tay nghề cao là