top of page

Vị trí: Đầu bếp / Phụ bếp

Số lượng: 10
Thời gian: 12+1 tháng
Địa điểm: Fairmont Century Plaza, Los Angeles, California
Lương: $23/hour (high cost of living)
Yêu cầu: 6 tháng kinh nghiệm

Thời gian bắt đầu: 02/2022

Phí đăng ký: 100 USD (120 CAD)

Đầu bếp / Phụ bếp tại Fairmont Century Plaza

$300.00 Giá thông thường
$120.00Giá bán rẻ
  • Chương trình Thực tập - Làm việc tại Mỹ 12 - 18 tháng (visa J-1) trong nhiều ngành nghề: Bếp, Lễ tân (Front office), F&B (Food & Beverage), Admin, IT...