top of page

Ontario, British Columbia và Manitoba phát hành thư mời định cư Canada.

Ontario, British Columbia và Manitoba đã đưa ra lời mời nộp đơn cho các ứng viên thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tuần này.Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) vận hành PNP của riêng họ. Thông qua các chương trình này, các ứng cử viên quan tâm có thể được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh. Nhận được đề cử cấp tỉnh có thể thuận lợi để có được thường trú nhân.

Các chương trình nhập cư của Quebec do tỉnh quản lý và khác biệt với các chương trình nhập cư của Canada. Quebec là tỉnh duy nhất có quyền kiểm soát tất cả những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế.


Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) chiếm 105.000 lượt nhập học PR mỗi năm . Nó bắt đầu vào năm 1998 và số lượng tuyển sinh PNP hàng năm đã tăng đều đặn. Cả chính quyền liên bang và tỉnh bang đều coi đây là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế bên ngoài các trung tâm đô thị.


Kết quả nhập cư cấp tỉnh:

Ontario

Ontario đã ban hành 510 lời mời nộp đơn cho các ứng viên trong chương trình Express Entry: Skilled Trades của Chương trình Đề cử Người nhập cư Ontario (OINP) vào ngày 9 tháng 2. Các ứng viên cần đạt điểm tối thiểu từ 260-489 để nhận được lời mời.


British Columbia

British Columbia đã mời 245 ứng cử viên đăng ký đề cử cấp tỉnh vào ngày 7 tháng 2.


Tỉnh đã mời 207 ứng cử viên trong một cuộc rút thăm chung bao gồm các nghề công nghệ. Lời mời được cấp cho các ứng cử viên trong các hạng mục Công nhân lành nghề và Sinh viên tốt nghiệp quốc tế và bao gồm các ứng cử viên Express Entry , tất cả đều yêu cầu điểm SIRS tối thiểu là 102.


Các ứng viên từ hạng mục Trình độ đầu vào và Bán kỹ năng cũng được mời với điểm SIRS tối thiểu là 82. SIRS hoạt động giống như Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) nhưng chỉ được sử dụng cho PNP của British Columbia.

Tỉnh cũng đã tổ chức các đợt xét tuyển các ứng viên làm việc trong các ngành nghề sau:

  • 25 nhà giáo dục mầm non và trợ lý (NOC 4214) với số điểm ít nhất là 60 điểm;

  • 13 nhân viên y tế thuộc diện Skilled Worker, International Graduate, bao gồm cả hạng mục Express Entry, với số điểm ít nhất là 60 điểm.


Manitoba

Manitoba đã mời 308 ứng cử viên thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh Manitoba vào ngày 9 tháng 2. Để nhận được lời mời, các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản cụ thể cho chương trình của họ. Tổng cộng, tỉnh đã mời:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba đã đưa ra 221 lời mời với số điểm tối thiểu là 720.

  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài đã phát hành 32 lời mời với số điểm tối thiểu là 709.

  • Dòng giáo dục quốc tế đã phát hành 55 lời mời không yêu cầu điểm số.

Trong số tất cả những người được mời đăng ký, 33 người có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.


Nguồn: www.GoGlobalGroup.org

Comments


LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thanks for submitting!

DU HỌC, LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ