top of page

Làm việc - định cư Canada ngành Nông nghiệp thực phẩm (AFIP)

Chương trình nhập cư thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm (AFIP) là một chương trình nhập cư thử nghiệm của chính phủ Canada. Chương trình lên kế hoạch chào đón có 2.750 người nhập cư mỗi năm.

VỀ CHƯƠNG TRÌNH Agri-Food Pilot giúp thu hút các lao động thuộc ngành nghề có nhu cầu cao ở Canada trong lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Canada và đóng góp hơn $110 tỷ mỗi năm cho GDP của đất nước. Để thu hút và giữ chân những người lao động cần thiết nhằm duy trì và tăng sản lượng sản xuất, chính phủ Canada đã giới thiệu Chương trình nhập cư thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm (AFIP) để tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài trở thành thường trú nhân.


Chương trình đặt ra yêu cầu thấp hơn rất nhiều so với các chương trình làm việc tại Canada khác.


NGÀNH NGHỀ

Các doanh nghiệp đạt điều kiện cần ở trong danh mục sau theo phân loại của North American Industry Classification System (NAICS):

 • meat product manufacturing (NAICS 3116)

 • greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production (NAICS 1114)

 • animal production, excluding aquaculture

  • cattle ranching and farming (NAICS 1121)

  • hog and pig farming (NAICS 1122)

  • poultry and egg production (NAICS 1123)

  • sheep and goat farming (NAICS 1124)

  • other animal production (NAICS 1129)


CÔNG VIỆC Công việc của bạn đạt điều kiện cho chương trình cần thuộc các mã ngành sau, theo Occupations are classified by the National Occupational Classification (NOC): For meat product manufacturing (NAICS 3116)

 • NOC B 6331 – Retail butchers

 • NOC C 9462 – Industrial butchers

 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers

 • NOC D 9617 – Food processing labourers

For greenhouse, nursery and floriculture production, including mushroom production (NAICS 1114)

 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers

 • NOC C 8431 – General farm workers

 • NOC D 8611 – Harvesting labourers

For animal production, excluding aquaculture (NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 and 1129)

 • NOC B 8252 – Farm supervisors and specialized livestock workers

 • NOC C 8431 – General farm workers

Các ngành nghề đủ điều kiện để tham gia bao gồm:

 • Chế biến thịt: Bán lẻ & công nghiệp.

 • Chế biến thực phẩm

 • Thu hoạch để sản xuất nấm và sản xuất cây trồng trong nhà kính

 • Làm việc trong nông trại để sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính hoặc chăn nuôi.

 • Giám sát nông trại trong các lĩnh vực: chăn nuôi, chuyên ngành chế biến thịt, sản xuất nấm quanh năm, sản xuất cây trồng trong nhà kính...

Yêu cầu cơ bản: - Tiếng Anh giao tiếp - Trình độ học vấn tương đương với giáo dục trung học hoặc cao hơn - Có sức khỏe đảm bảo công việc - Cư trú hợp pháp và không tiền án


Tham gia chương trình cách nào?

Canada Homes sẽ thực hiện các dịch vụ sau: • Tuyển dụng và giới thiệu việc làm • Làm hồ sơ di trú • Huấn luyện, hướng nghiệp để có công việc làm phù hợp yêu cầu trên


Phí chưa bao gồm phí chính phủ và các phí cho bên thứ ba như khám sức khoẻ, lý lịch tư pháp, dịch thuật, chuyển phát hồ sơ.

Comments


LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thanks for submitting!

DU HỌC, LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ