top of page

Định cư Canada - Lao động tay nghề bang Saskatchewan (SINP Occupation In-Demand)


Danh mục này dành cho những công nhân lành nghề:

 • Không có lời mời làm việc ở Saskatchewan nhưng có tay nghề cao trong một nghề nghiệp đang có nhu cầu.

 • Đáp ứng các tiêu chí của tỉnh bang như dưới đây.


ĐIỀU KIỆN

Bạn có thể đủ điều kiện nếu:

 • Bạn không cần ở trong Canada

 • Được tối thiểu 60 điểm trong số 110 điểm trên hệ thống đánh giá điểm SINP

 • Có điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) 4. Một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu điểm ngôn ngữ cao hơn CLB 4.

 • Đã hoàn thành giáo dục sau trung học, đào tạo hoặc học nghề, hoặc tốt nghiệp cao đẳng, chứng chỉ hoặc bằng đại học.

  • Đối với giáo dục bên ngoài Canada, bạn phải gửi đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) từ một tổ chức được chỉ định

 • Có kinh nghiệm làm việc có kỹ năng cao và không nằm trong Danh sách nghề nghiệp bị loại trừ

  • Bạn phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong một nghề có kỹ năng. Kinh nghiệm làm việc của bạn phải thuộc nghề nghiệp có tay nghề cao (NOC "0", "A" hoặc "B") được coi là đang có nhu cầu ở Saskatchewan tại thời điểm bạn nộp đơn.

 • Kinh nghiệm làm việc của bạn phải liên quan đến nghề nghiệp và trình độ học vấn của bạn.

 • Bạn có thể cần cung cấp bằng chứng về Chuyên môn tay nghề hoặc đủ điều kiện để được cấp phép hành nghề.

 • Có bằng chứng về số tiền tối thiểu để định cư và kế hoạch định cư.

Để đăng ký danh mục này, bạn phải gửi Thể hiện sự quan tâm (EOI). Nếu bạn gửi thành công EOI, bạn sẽ được đưa vào nhóm các ứng viên đủ điều kiện của EOI. Không phải tất cả các ứng viên nộp EOI cho danh mục này đều được mời nộp đơn vào SINP. Điểm số liên quan đến hồ sơ EOI sẽ xác định khả năng nhận được Thư mời nộp hồ sơ (ITA). Những người có điểm số cao trong nhóm các ứng cử viên sẽ có cơ hội được mời nộp đơn ứng tuyển cao hơn. Sau khi được mời nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng để hỗ trợ điểm EOI mà bạn đã yêu cầu. Để tiếp tục đủ điều kiện cho một đề cử, bạn phải đáp ứng các điểm tối thiểu của Lựa chọn EOI mà qua đó bạn nhận được ITA của mình.


HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ


Bạn phải đạt tối thiểu 60 điểm trong số 110 điểm trên Bảng đánh giá điểm để được xem xét đề cử.


Bạn được điểm dựa trên năm yếu tố:

 • Giáo dục va đào tạo

 • Kinh nghiệm làm việc lành nghề

 • Khả năng ngôn ngữ

 • Tuổi

 • Kết nối với Saskatchewan (thị trường việc làm và gia đình)

Bạn phải đính kèm các tài liệu để hỗ trợ các tiêu chí đủ điều kiện và các yếu tố về điểm. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu 20 điểm vì có bằng đại học, bạn phải đính kèm bản sao bằng đại học và bảng điểm đầy đủ. Nếu văn bằng của bạn được in bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn cũng phải đính kèm một bản dịch.


TÌM VIỆC LÀM Ở SASKATCHEWAN


Mặc dù danh mục OID và EE không yêu cầu lời mời làm việc có tay nghề cao ở Saskatchewan, nhưng việc làm là tiêu chí chính cho các danh mục SINP khác.


Liên hệ CanadaHomes để được hỗ trợ tìm việc làm tại các bang Canada.

댓글


LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thanks for submitting!

DU HỌC, LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ