top of page

Định cư Canada - Lao động tay nghề bang Đảo hoàng tử Edward (PEI)1. Diện "Lao động tay nghề bên ngoài PEI"


Bạn có thể đăng ký đề cử thường trú nhân thông qua chương trình "Lao động tay nghề" của Chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI, nếu bạn hiện đang được một công ty sử dụng lao động của PEI tuyển dụng. Chương trình này được bảo lãnh bởi người sử dụng lao động, cho phép tuyển dụng người có tay nghề cao mà họ không thể tuyển được người địa phương.


TÔI CÓ ĐẠT YÊU CẦU?

Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải:

 • có thư mời làm việc toàn thời gian, không phải thời vụ (hợp đồng vô thời hạn hoặc tối thiểu 2 năm) từ một chủ lao động ở PEI, trong National Occupation Classification (NOC) cấp độ kỹ năng 0, A, or B.

 • có ít nhất 2 năm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực liên quan, trong vòng 5 năm trở lại đây;

 • cư trú hợp pháp tại quốc gia của bạn;

 • hoàn thành bằng cao đẳng hoặc đại học (tối thiểu chương trình 2 năm);

 • tuổi từ 18 đến 59;

 • có đủ tiếng Anh hoặc Pháp để làm việc. Ngôn ngữ có thể đánh giá như sau:

  • kết quả kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận trong vòng 2 năm với điểm tối thiểu là CLB/NCLC 4; hoặc

  • PEIW-02: Workforce Job Offer Form chỉ ra rằng người sử dụng lao động cảm thấy thoải mái với việc nhân viên thông thạo tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vị trí công việc được đề nghị.

 • có đủ tài chính để chi trả cho các chi phí (bao gồm cả chi phí đi lại) để có thể ổn định cuộc sống tại PEI; và

 • chứng tỏ dự định nghiêm túc sống tại PEI.


2. Diện "Nhân công cần thiết" Prince Edward Island


Bạn có thể đăng ký đề cử thường trú nhân thông qua chương trình Nhân công cần thiết (Critical Workers) của Chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI, nếu bạn hiện đang làm việc trong PEI.


Critical Workers của PEI là do người sử dụng lao động bảo lãnh, cho phép các nhà tuyển dụng lấp đầy các vị trí có kỹ năng ở cấp trung mà họ không thể tìm được nhân công thông qua thị trường việc làm địa phương.


Những thay đổi đối với nhân công trong lĩnh vực vận tải hàng hóa: Có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021, bất kỳ ứng viên nào hiện đang được đề cử hoặc nộp đơn theo bất kỳ chương trình Nhập cư cấp tỉnh nào theo NOC 7511 sẽ phải có ít nhất 2 năm trong 5 năm kinh nghiệm lái xe tải đường dài và lời mời làm việc của họ phải có được từ một nhà tuyển dụng PEI đủ điều kiện.

Thí điểm trong lĩnh vực vận tải: Có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019, chương trình có tuyển dụng người từ bên ngoài Canada đối với các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực vận tải đường bộ được phê duyệt tại PEI. Với sự chấp thuận, thư hỗ trợ giấy phép lao động sẽ được cung cấp cho người nộp đơn.

NOC-C Initiative: Có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019, chương trình có thể tuyển dụng nhân lực bên ngoài PEI. Tỉnh chỉ chấp thuận việc sử dụng NOC-C Initiative cho các cá nhân làm việc trong các Lĩnh vực Việc làm Ưu tiên. Các ứng cử viên cho NOC-C được yêu cầu có 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại Canada đã đạt được khi có giấy phép lao động do LMIA hỗ trợ và có liên quan đến vị trí hiện tại và sẽ làm tiếp tại PEI. Với sự chấp thuận, thư hỗ trợ giấy phép lao động sẽ được cung cấp cho người nộp đơn. TÔI CÓ ĐẠT YÊU CẦU? Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải:

 • có thư mời làm việc toàn thời gian, không phải thời vụ (hợp đồng vô thời hạn hoặc tối thiểu 2 năm) từ một chủ lao động ở PEI, ở vị trí kỹ năng cấp trung trong National Occupation Classification (NOC) cấp độ kỹ năng C hoặc D.

 • làm việc ít nhất có ít nhất 6 tháng cho chủ lao động PEI;

 • có giấy phép làm việc còn hiệu lực và cư trú hợp pháp tại Canada;

 • hoàn thành bằng trung học;

 • có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc được giáo dục ngành nghề liên quan trong vòng 5 năm gần nhất;

 • tuổi từ 18 đến 59;

 • có kết quả kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận trong vòng 2 năm với điểm tối thiểu là CLB/NCLC 4;

 • có đủ tài chính để chi trả cho các chi phí (bao gồm cả chi phí đi lại) để có thể ổn định cuộc sống tại PEI; và

 • chứng tỏ dự định nghiêm túc sống tại PEI.


3. Diện "Lao động tay nghề bên trong PEI"


Bạn có thể đăng ký đề cử thường trú nhân thông qua chương trình Người làm việc có kỹ năng của Chương trình Đề cử Tỉnh bang PEI, nếu bạn hiện đang được một công ty sử dụng lao động của PEI tuyển dụng. Chương trình này được bảo lãnh bởi người sử dụng lao động, cho phép tuyển dụng người có tay nghề cao mà họ không thể tuyển được người địa phương.


TÔI CÓ ĐẠT YÊU CẦU? Để đạt yêu cầu của chương trình này, bạn phải:

 • có thư mời làm việc toàn thời gian, không phải thời vụ (hợp đồng vô thời hạn hoặc tối thiểu 2 năm) từ một chủ lao động ở PEI, trong National Occupation Classification (NOC) cấp độ kỹ năng 0, A, or B.

 • có ít nhất 2 năm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực liên quan, trong vòng 5 năm trở lại đây;

 • có giấy phép làm việc hợp lệ và đang làm việc tại Canada;

 • cư trú hợp pháp tại quốc gia của bạn;

 • hoàn thành bằng cao đẳng hoặc đại học (tối thiểu chương trình 2 năm);

 • tuổi từ 18 đến 59;

 • có đủ tiếng Anh hoặc Pháp để làm việc. Ngôn ngữ có thể đánh giá như sau:

  • kết quả kiểm tra ngôn ngữ được IRCC công nhận trong vòng 2 năm với điểm tối thiểu là CLB/NCLC 4; hoặc

  • PEIW-02: Workforce Job Offer Form chỉ ra rằng người sử dụng lao động cảm thấy thoải mái với việc nhân viên thông thạo tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vị trí công việc được đề nghị.

 • có đủ tài chính để chi trả cho các chi phí (bao gồm cả chi phí đi lại) để có thể ổn định cuộc sống tại PEI; và

 • chứng tỏ dự định nghiêm túc sống tại PEI.
Comments


LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thanks for submitting!

DU HỌC, LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ