top of page

Cục di trú Mỹ cho phép các form DS-2019 ký điện tử

DOS cho phép các nhà tài trợ J-1 ký điện tử vào biểu mẫu DS-2019 và gửi nó bằng điện tử.Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2023, quy tắc tạm thời của Bộ Ngoại giao (DOS) sẽ cung cấp cho nhà tài trợ J-1 lựa chọn mới: sử dụng phần mềm chữ ký điện tử để ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho visa J-1 (Mẫu DS-2019).


DOS cho biết cộng đồng nhà tài trợ “từ lâu đã tìm kiếm khả năng ký điện tử và gửi điện tử (ví dụ: qua email) Biểu mẫu DS-2019, tức là Hệ thống thông tin ứng viên (SEVIS).


Nguồn chính thức từ chính phủ Mỹ: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-28/pdf/2023-06157.pdf

תגובות


LIÊN HỆ TƯ VẤN

Thanks for submitting!

DU HỌC, LÀM VIỆC, ĐỊNH CƯ QUỐC TẾ